3 september 2022

Afstand van 22 km

Starttijd: 10.00-11.00 u

0 - Franeker* (koffie met sûkelarje, toilet)
4 – Bioboer Pieter Sijbesma** (bezoek)
5 - Tzum
9 - Piebengastate Bed & Breakfast (fris, lekkers en toilet)
12 - Baaium
17 - Pontje Keimpetille (bezoek + lekkers op eigen kosten) > fietspontkeimpetille.nl
22 - Franeker*** (finishplein, toilet)
  
Inbegrepen bij het inschrijfgeld:
+ verzorging bij de start*
+ fris en lekkers bij Piebengastate Wjelsryp
+ overtocht Fietspont Keimpetille
+ drankje op het finishplein**
+ één deelname herinnering
 
Eventueel voor eigen rekening: lekkers bij Fietspontje Keimpetille.
(komt ten goede aan Stg. Keimpetille,it Pontsje Werom Dronryp)
 
De start van de fietsroutes is opnieuw aan De Breedeplaats in Franeker. De route van 22 kilometer is heel geschikt voor jonge gezinnen, mensen die twee uurtjes fietsen gezellig vinden en voor duofietsers. Na slechts 4 kilometer fietsen ben je welkom bij Bioboer Pieter en zijn vrouw Tjitske op hun pleats. Zij vertellen je graag over dierenwelzijn en hun werkwijze op de boerderij. De fietstocht volgt daarna naar Tzum. Daar is de Johanneskerk geopend als onderdeel van Tsjekepaad (https://tsjerkepaad.nl), de openstelling van kerken tussen juli en september. In de Johanneskerk staat in deze periode ook een mooie expositie van kunstenaars uit Achlum. De vrijwilligers van de kerk hebben de koffie voor u klaar, een vrijwillige bijdrage wordt bij de uitgang gevraagd. Daarna op naar Wjelsyp. Daar is een rustpost ingericht bij B&B Piebengastate van Fokke en Jenny. Je krijgt weer iets lekkers uit de regio. Ambachtsbakker Siesling zijn best gedaan op een nieuwe verrassing!
 
Het Van Harinxmakanaal splitst onze gemeente en tijdens Waadhoeke Fietstocht 2022 neem je deze horde met een pontje. Fietspont Keimpetille is één van de verborgen schatten binnen de gemeente. Na een slingerend pad ontvangen we je op It Sjûkelan in Franeker voor lekkers uit de regio.
 
* De verzorging bij start bestaat uit een kopje koffie met een chocolaatje van Klafa Chocolade uit Achlum.
** Aankopen bij Bioboer Pieter zijn voor eigen rekening.
** Op het finishplein bieden diverse ondernemers een heerlijke proeverij uit Waadhoeke.
**** Bij eventueel bezoek aan de Johanneskerk te Tzum wordt een vrijwillige bijdrage voor de koffie gevraagd.
  
De kosten zijn €3,50 per item. Munten kunnen worden gekocht bij de kassa op It Sjûkelân en zijn niet inbegrepen bij de inschrijfprijs. Een drankje is onderdeel van de inschrijfprijs op vertoon van het deelnameboekje.
 
Bekijk deze route op afstandmeten.nl

Download hier de GPX