7 september 2024

Vijf gevarieerde afstanden

De Waadhoeke Fietstocht 2024 kent vijf afstanden: 27, 47, 67 en 120 kilometer en voor de jongste jeugd de 5 kilometer Waadzoeker Kidstocht. Deze laatste tocht is voor de jonge en onderzoekende fietsers en hun begeleiders. De route van 27 kilometer is erg geschikt voor gezinnen met jonge(re) kinderen of senioren. Wil je de omgeving verkennen en beleven als toerist? Kies dan voor de 47 kilometer. Deze route kun je ‘om de noord’ of ‘om de zuid’ afleggen. Ga je voor een uitdaging en wil je een groot deel van de Waadhoeke zien? Dan is de 67 kilometer op jouw lijf geschreven. Voor de echte kilometervreter op de racefiets is er de 120 kilometer.

Voor de start krijg je op de Breedeplaats in Franeker een kopje koffie of thee van Grand Café De Doelen met een lokale lekkernij aangeboden. De drie langste routes komen langs het Poptaslot in Marsum waar ook een gratis drankje en iets lekkers voor je klaar staan. Je kunt de tuinen van het slot, het aangrenzende gasthuis en de Pontianuskerk bekijken. Bovendien wordt er gekaatst in het dorp. Uiteraard zijn er onderweg ook de nodige horecagelegenheden waar je op eigen rekening kunt uitrusten. Bij de deelnemende bedrijven kun je vaak ook Waadhoekster streekproducten kopen. Alle routes eindigen op it Sjûkelân waar het eerste drankje voor onze rekening is!
 

 

5 km - Waadzoeker Kidstocht

Voor de allerkleinsten is er voor het eerst de Waadzoeker Kidstocht. Ze rijden een tocht van 5 kilometer door Franeker en krijgen onderweg digitaal opdrachten die stimuleren om lekker te bewegen en plezier te maken. Natuurlijk mogen papa en mama ook mee. Deze Waadzoeker Kidstocht is in samenwerking met TeamFRL tot stand gekomen en wordt tijdens de Waadhoeke Fietstocht feestelijk geïntroduceerd.

27 kilometer

De Waadhoeke Fietstocht stimuleert mensen om te gaan fietsen of te blijven fietsen. Voor ouders met kinderen die nog niet zo lang zelfstandig fietsen is 27 kilometer een mooie afstand om samen te genieten van Waadhoeke. De route past ook goed bij senioren voor wie blijven fietsen soms een uitdaging is. Vanuit Franeker ga je eerst westwaarts richting Herbaijum. Je steekt via de brug bij Kiesterzijl het Van Harinxmakanaal over en gaat dan langs de grens met de gemeente Harlingen om linksaf te slaan richting Hitzum. Het bekende Hitzumer Binnenpaad voert je terug naar Franeker maar je fietst nog niet naar de binnenstad, maar eerst naar de verzorgingspost bij B&B Piebengastate in Wjelsryp en van daar naar Fietspont Keimpetille. Na de oversteek is het nog vijf kilometer naar de finish op it Sjûkelân.

Bekijk hier de route:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3652610

47 kilometer - in 2 richtingen

Een afstand voor mensen die vooral als toerist Waadhoeke willen verkennen. Deze route trekt meestal de meeste deelnemers. Om die allemaal efficiënt over te zetten met fietspont  Keimpetille wordt de route dit keer in twee richtingen afgelegd. Als je kiest voor 47A ga je eerst ‘om de zuid’: na een rondje over de bolwerken van Franeker fiets je via Lutjelollum en Wjelsyp naar de pont en daarna via Zweins naar Dronryp. Buiten dit dorp kun je afstappen bij molen De Puollen om bij rustpunt It Moundersplak iets te eten of te drinken (op eigen kosten). Daarna fiets je langs de noordkant van het Van Harinxmakanaal, om via Ritsumasyl in Marsum aan te komen. Hier – op de helft van de route – is bij het Poptaslot de centrale verzorgingspost ingericht. Je krijgt drinken en iets lekkers en je kunt in alle rust de tuinen, het aansluitende gasthuis en de kerk bekijken en eventueel nog even aansteken bij het kaatsveld, waar een dames-hoofdklassepartij bezig is. Opgefrist? Dan weer op de pedalen naar Ingelum en via Bitgummole naar Menaam, waar je opnieuw kunt uitrusten bij De Tuorrebout. Het laatste stuk gaat over Ried, Peins en Schalsum naar Franeker, naar de finish op it Sjûkelân. Kies je voor route 47B? Dan beleef je dit alles in omgekeerde volgorde.

Bekijk hier beide routes:
A. om de zuid https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3652808
B. om de noord https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3649074

67 km

De route van 67 kilometer balanceert tussen lekker kilometers maken en ontspannen de tijd nemen om hier en daar te kijken. Dit keer kom je niet alleen in Waadhoeke, maar duik je ook een stukje de gemeente Súdwest-Fryslân in. Eerst ga je echter via Schalsum, Ried en Menaam (rustpunt bij De Tuorrebout), Bitgummole en Ingelum naar de centrale verzorgingsplaats bij het Poptaslot in Marsum. Na wat drinken en iets lekkers kun je hier de tuinen van het slot, het aansluitende gasthuis en de kerk bekijken en op het kaatsveld een stukje van de hoofdklasse-damespartij meepikken. Je vervolgt de route via Ritsumasyl, langs het Van Harinxmakanaal naar Dronryp (rustpunt It Moundersplak bij molen De Puollen). Hier steek je via de brug het kanaal over voor het zuidelijke rondje, via Hatzum en Húns (gemeente Leeuwarden) Súdwest-Fryslân in. Na de dorpen Leons, Baard, Esterlittens en Hinnaard zet je vanaf Wommels weer koers richting Franeker, via Waaksens en Lollum. Het laatste stukje voert over het bekende Hitzumer Binnenpaad, dat uitkomt nabij het station. Vanaf hier ben je zo bij de finish op it Sjûkelân..

Bekijk hier de route:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3669437

120 km

Deze langste route heeft veel mooie uitzichten en is voor velen best een pittige uitdaging! Maar als je terug bent heb je wel vier gemeenten gezien: behalve Waadhoeke doe je namelijk Harlingen, Súdwest-Fryslân en een klein hoekje Leeuwarden aan. De route voert vanuit Franeker eerst via Ried, Minnertsga en Sint Jacobiparochie naar de Zeedijk bij Westhoek. Daar sla je linksaf voor een pittig stukje naar Harlingen. Bij Kimswerd duikt de route de gemeente Súdwest-Fryslân in. Na Pingjum, Witmarsum en Arum wacht weer een klein stukje Waadhoeke, maar na Hitzum buig je weer af naar het zuiden en ga je via onder meer Lollum, Wommels, Easterlittens,  Baard en Húns (gemeente Leeuwarden) richting Dronryp. De route vervolgt langs de noordkant van het Van Harinxmakanaal naar Ritsumasyl. Van daaraf is het nog een klein stukje naar de centrale verzorgingspost bij het Poptaslot in Marsum. Daar staat iets te drinken en te eten voor je klaar. Voldoende bijgetankt? Dan nog even aanzetten voor de laatste twintig kilometer via Ingelum, Bitgummole, Menaam, Ried, Peins en Schalsum terug naar Franeker. Nu heb je wel een drankje op het Sjukelân verdiend!


Bekijk hier de route:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3669585

Navigatie

Alle deelnemers krijgen een informatieboekje mee. Hierin staat voor iedere afstand een kaartje met de route en de bezienswaardigheden waar je kunt stoppen. Ook stellen de organisatie en de partners zich voor en vind je telefoonnummers voor noodgevallen.

Alle routes zijn bewegwijzerd met pijlen in één kleur (zie foto) met de logo’s van Waadhoeke Fietstocht en de Franeker Wielerclub erop. Op elke kruising waar routes splitsen staat een herkenbaar Waadhoeke Fietstocht-splitsingsbord (zie foto).

Alle bezienswaardigheden worden op de route aangegeven met een duidelijk bord. Ze liggen soms iets van de route af, er wappert ter herkenning een beachflag van Waadhoeke Fietstocht. Na je bezoek ga je terug naar het bezienswaardigheid-bord om de route te vervolgen. In de week voor zaterdag 7 september kun je op deze pagina ook de GPX-file downloaden voor in je eigen navigatieapparaat.