3 september 2022

70 km

Starttijd: 08.30-10.00
 
0 – Franeker* (koffie met sûkelarje, toilet)
Kiestersyl
8 – Achlum Chocolaterie Klafa** - (bezoek)
Hitzum
15 - Bioboer Pieter ** (bezoek)
16 – Tzum (bezoek Johanneskerk incl kunstproject) ****
Wjelsryp
Baaium
Menaam (bezoek Montmatre in Menaam) ****
32 – Minicamping & theetuin Slappeterp
(fris +lekkers, toilet)
Berltsum
St. Annaparochie
46 - Restaurant Zwarte Haan**
(pleisterplaats + toilet)
St. Jacobiparochie
Minnertsga
Ried
Franeker*** (eten en drinken)
 
Inbegrepen bij het inschrijfgeld:
+ verzorging bij de start*
+ fris + lekkers Theetuin Slappeterp
+ sportdrank Zwarte Haan
+ drankje bij de Finish***
+ één deelname herinnering
 
De 70 kilometer fietstocht balanceert tussen ‘de tijd nemen om hier en daar te kijken’ en ‘lekker kilometers maken’. Op basis van de ervaring in 2021 zien we binnen deze groep de grootste verschillen tussen de deelnemers. Daarom is er genoeg te zien maar je hoeft niet te stoppen om toch te genieten! Net als alle andere routes start de 72 kilometer in Franeker met echte sûkelarje van Klafa Chocola uit Achlum. De mooie chocolaterie van de heer Klaver en zijn vrouw mevrouw Faber passeer je na 8 kilometer als je midden in Achlum bent. Een mooie tocht via de dorpen Dronryp, Menaam, rustpost bij minicamping en theethuin Slappeterp, Berltsum en Nij Altoenae brengt je bij Zwarte Haan. Bij restaurant Zwarte Haan hebben we een korte pleisterplaats ingericht. Vul je bidon met sportdrank, nuttig eventueel nog een omeletje bij het restaurant en vervolg je weg terug naar Franeker via de prachtige akkervelden. Een straffe westenwind zou het Waadhoeke gevoel helemaal afmaken, maar dat hebben we niet voor het kiezen.
 
* De verzorging bij start bestaat uit een kopje koffie met een chocolaatje van Klafa Chocolade uit Achlum.
** Aankopen bij Klafa Chocolaterie, Bioboer Pieter en/of Restaurant Zwarte Haan zijn voor eigen rekening.
*** Op het finishplein bieden diverse ondernemers een heerlijke proeverij uit Waadhoeke.
**** Bij eventueel bezoek aan de Johanneskerk te Tzum en de Protestante Gemeente in Menaam wordt een vrijwillige bijdrage voor de koffie gevraagd.
 
De kosten zijn €3,50 per item. Munten kunnen worden gekocht bij de kassa op It Sjûkelân en zijn niet inbegrepen bij de inschrijfprijs. Een drankje is onderdeel van de inschrijfprijs op vertoon van het deelnameboekje.
.
 
Bekijk deze route op afstandmeten.nl

Download hier de GPX